حضور در اولین نمایشگاه تخصصی خوزستان پلاست در اهواز

حضور در اولین نمایشگاه تخصصی خوزستان پلاست در اهواز

پارس پینووا در اولین نمایشگاه تخصصی خوزستان پلاست در اهواز حضور داشت

زمان: 25 الی 28 مهر ماه 95

مکان: اهواز- کیان پارس- نمایشگاه بین المللی خوزستان- سالن خلیج فارس- غرفه شماره 1 و 2

بسته بندی 15

پارس پینووا