فرآیند تولید پریفرم

فرآیند تولید پریفرم

PET با توجه به ساختار قطبی خود یک پلیمر جاذب رطوبت است بنابراین قبل از فرآیند شدن باید رطوبت آن گرفته شده و خشک شود. این کار در قیف های خشک کن (Dryer hopper) بزرگی انجام می شود که بسته به ظرفیت تولید دستگاه ظرفیتی از 300 کیلوگرم تا 1 تن دارند. به منظور تولید پریفرم، گرانول های خام PET توسط موادکش های اتوماتیک به این قیف ها وارد شده و برای مدت زمان 3 تا 4 ساعت در دمای 140 تا 170 درجه سانتیگراد (بسته به ظرفیت قیف خشک کن) نگه داری می شوند تا کاملاً رطوبت آن ها گرفته شود. سپس توسط دستگاه موادکش به سیلندر دستگاه تزریق پلاستیک وارد می گردند. در طول سیلندر دستگاه تزریق زون های حرارتی مختلفی قرار دارد که دمای آن ها را بین 250 تا 290 درجه سانتیگراد تنظیم می کنند. گرانول های جامد PET در سیلندر دستگاه ذوب شده و با فشار و سرعت تنظیم شده ­ی دستگاه به درون قالب تولید پریفرم تزریق می گردد. بر روی دستگاه تزریق قالب های پریفرم مختلفی با وزن ها، شکل­ ها و طول دهانه­ های مختلفی نصب می­ شود. از درون صفحه­ های قالب آب سرد جریان دارد که آن را خنک نگاه می ­دارد، این آب سرد توسط چیلری که به قالب پریفرم متصل است تأمین می شود. پس از تزریق PET مذاب به درون قالب پریفرم، به دلیل سرد بودن قالب پریفرم، سرد و جامد شده و پریفرم شکل گرفته نهایی تولید می شود.

پریفرم 44 پت پریفرم 37 Polyethylene Terephthalate 34 PET 37

پارس پینووا