انتخاب آقای امیر بوستانی (مدیر عامل پارس پینووا) به عنوان یکی از بهترین رهبران کسب و کار در منطقه خاور میانه و آسیا و گرفتن جایزه شعف مشتری

انتخاب آقای امیر بوستانی (مدیر عامل پارس پینووا) به عنوان یکی از بهترین رهبران کسب و کار در منطقه خاور میانه و آسیا و گرفتن جایزه شعف مشتری

آقای امیر بوستانی (مدیر عامل شرکت پارس پینووا) به عنوان یکی از بهترین رهبران کسب و کار انتخاب شدند و جایزه "بهترین رهبران کسب و کار و جایزه شعف مشتری در منطقه خاورمیانه و آسیا" را در سال 2016 (BBLA 2016)، در هتل 7 ستاره برج العرب در شهر دبی در تاریخ 25 آذر ماه با حضور بیش از 200 رهبر موفق سازمان های پیشروی خاورمیانه و آسیا را دریافت نمودند.
نتایج و خروجی های اثر بخش خلق شده توسط رهبران سازمان ها، به عنوان معیار های اصلی گزینش بهترین رهبران در نظر گرفته شد و بیش از 409 رهبر موفق تجاری در منطقه در این اجلاس مورد ارزیابی و بررسی از سوی هیئت داوران قرار گرفتند که تنها 56 مدیر عامل موفق به اخذ جایزه و تندیس شدند.

پریفرم 44 بسته بندی 46

پارس پینووا