روز ملی کیفیت

روز ملی کیفیتهجدهم آبان ماه، به عنوان روز ملی کیفیت نام گذاری شده است.در این روز، به برترین و سرآمدترین سازمان های ایرانی حائز شرایط در بخش های مختلف کشور شامل سازمان ها، بنگاه های اقتصادی بزرگ، واحدهای عملیاتی، مؤسسات بخش عمومی، بنگاه های کوچک و متوسط مستقل و بنگاه های کوچک و متوسط وابسته که در زمینه ارتقاء کیفیت و سرآمدی کسب و کار، فعالیت های چشم گیری انجام داده اند جوائزی اعطا می شود.

عالی ترین مرجع تصمیم گیری در جایزه ملی کیفیت ایران، شورای سیاست گذاری می باشد و مطابق نظام نامه جایزه، دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران مستقر در مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مجری جایزه بوده و کلیه عملیات اجرایی مرتبط با جایزه را عهده دار است. یک کمیته فنی متشکل از ۲۱ نفر کارشناس متخصص در زمینه مدیریت کیفیت و مباحث سرآمدی نیز، دبیرخانه و شورای سیاست گذاری را در طرح ریزی و اجرای ملی کیفیت ایران یاری می نمایند.

پریفرم 44 پلی اتیلن ترفتالات 33 بطری 38 بسته بندی 46 بطری پت 44 پت پریفرم 37 Polyethylene Terephthalate 34 PET 37

پارس پینووا