پروتکل محافظتی

پروتکل محافظتی

   

در روزهایی که بیشترین دغدغه هر  ایرانی حفظ قرنطینه و محافظت از سلامتی خود و عزیزانش در برابر ویروس کروناست یکی از مسائل باعث نگرانی ، استفاده از مواد غذایی می باشد. پارس پینووا  بعنوان عضوی از خانواده بسته بندی  مواد غذایی در ایران ، تاکید بر رعایت هرچه بیشتر مسائل بهداشتی درشرکت خود  را دارد.

شرح اقدامات انجام گرفته در خصوص پيشگيري از كوييد ١٩ در شرکت پارس پینووا عبارتند از:

1.  استفاده از  ماسك و دستكش و محلول ضد عفوني  اجباری برای كليه پرسنل (همچنين محلول ضد عفوني جهت استفاده در منزل در اختيار پرسنل قرار گرفته است.)

٢.حوضچه ضد عفوني در ورودي شركت تعبيه شده است و افراد هنگام ورود ملزم به ضد عفوني كف كفش هاي خود در حوضچه هستند.


٣.محيط كارخانه و همچنين خودروهاي ورودي به شركت تو سط د ستگاه سمپاش و با ا ستفاده از محلول ضدعفوني مناسب به طور مرتب ضد عفوني مي میگردند.


٤. استفاده از دستگاه تب سنج و  تب سنجي كليه پرسنل هنگام ورود به شرکت( و به هيچ عنوان به موارد مشكوك اجازه ورود به شركت داده نخواهد شد.)


٥پرسشنامه غربالگري تهيه گرديده و هنگام ورود كليه افراد غربالگري مي گردند. و به هيچ عنوان به موارد مشكوك اجازه ورود به شركت داده نخواهد شد

٦.آموزش هاي مرتبط با بيماري كرونا از طريق فضاي مجازي در اختيار كليه پرسنل قرار ميگيرد و كليه افراد موظف به اجرا و رعايت اصول پيشگيري مي باشند.

٧.در هر شيفت نظارت و بازرسي در خصوص رعايت اصول بهداشتي و پيشگيري انجام مي شود.


٨.چنانچه فردي به هر نحو سابقه تماس با فرد مشكوك يا حضور در محل مشكوك و يا هرگونه علامتي حتي علايم ساده سرماخوردگي را دارد مي بايست موضوع را سريعا اطلاع داده و از مراجعه به شركت خودداري كند.

 لذا حدالامکان از مواد غذایی بسته بندی شده استفاده نمایید و از خرید مواد غذایی فله‌ای یا باز و از دست به دست کردن مواد غذایی توسط فروشنده خودداری کنید..

از آنجاییکه پس از خروج محصولات بسته بندی از این شرکت ، طی مراحل حمل و نقل و چیدمان در قفسه های فروشگاه ها امکان انتقال کرونا ویروس از طریق  تماس افراد با سطح بسته‌های مواد غذایی وجود داشته ، توصیه می‌شود  حتما بطری های نوشیدنی قبل از مصرف شسته و ضد عفونی شوند.

 

با تشکر فراوان

  صنایع بسته بندی پارس پینووا

پریفرم 44 پلی اتیلن ترفتالات 33 بطری 38 بسته بندی 46 بطری پت 44 پت پریفرم 37 Polyethylene Terephthalate 34 PET 37 لبنی 9

پارس پینووا