02 آبان
 حمایت پارس پینووا از همایش گرامیداشت روز جهانی غذا

حمایت پارس پینووا از همایش گرامیداشت روز جهانی غذا

بیست و چهارم مهر ماه، برابر با شانزدهم اکتبر، سالروز جهانی غذاست.

ادامه مطلب
21 آذر
واحد برتر گروه صنایع بسته بندی 96 در همایش روز جهانی غذا 📹

واحد برتر گروه صنایع بسته بندی 96 در همایش روز جهانی غذا 📹

1397/09/21 دریافت لوح واحد برتر گروه صنایع بسته بندی 96 در روز جهانی غذا توسط مدیر عامل جوان مجموعه پارس پینووا

ادامه مطلب
17 آبان
معرفی پارس پینووا به عنوان واحد نمونه سال 95 در همایش روز جهانی غذا

معرفی پارس پینووا به عنوان واحد نمونه سال 95 در همایش روز جهانی غذا

پارس پینووا در همایش روز جهانی غذا در سالن سینا و صدرا دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان واحد نمونه سال 95 معرفی شد

ادامه مطلب
13 مهر
شرکت در اولین همایش ملی مدیریت و حمایت از سرمایه گذاری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در افق 1404

شرکت در اولین همایش ملی مدیریت و حمایت از سرمایه گذاری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در افق 1404

مدیر عامل در "اولین همایش ملی مدیریت و حمایت از سرمایه گذاری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در افق 1404" در تاریخ 2 دی ماه 1391 شرکت کردند.

ادامه مطلب

پارس پینووا