17 آبان
معرفی پارس پینووا به عنوان واحد نمونه سال 95 در همایش روز جهانی غذا

معرفی پارس پینووا به عنوان واحد نمونه سال 95 در همایش روز جهانی غذا

پارس پینووا در همایش روز جهانی غذا در سالن سینا و صدرا دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان واحد نمونه سال 95 معرفی شد

ادامه مطلب
13 مهر
شرکت در اولین همایش ملی مدیریت و حمایت از سرمایه گذاری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در افق 1404

شرکت در اولین همایش ملی مدیریت و حمایت از سرمایه گذاری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در افق 1404

مدیر عامل در "اولین همایش ملی مدیریت و حمایت از سرمایه گذاری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در افق 1404" در تاریخ 2 دی ماه 1391 شرکت کردند.

ادامه مطلب

پارس پینووا