13 آذر
بازدید از صنایع بسته بندی پارس پینووا      📹

بازدید از صنایع بسته بندی پارس پینووا 📹

بازدید معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از واحدهای صنعتی شیراز (صنایع بسته بندی پارس پینووا) با تاکید بر توانمند سازی بنگاههای صنعتی از طریق بخش خصوصی و و راه اندازی تشکل های صادراتی و شناسایی 1000 واحد صنعتی خورد صادر کننده 29 مهر1396 - خبر فارس

ادامه مطلب
20 دی
انتخاب آقای امیر بوستانی (مدیر عامل پارس پینووا) به عنوان یکی از بهترین رهبران کسب و کار در منطقه خاور میانه و آسیا و گرفتن جایزه شعف مشتری

انتخاب آقای امیر بوستانی (مدیر عامل پارس پینووا) به عنوان یکی از بهترین رهبران کسب و کار در منطقه خاور میانه و آسیا و گرفتن جایزه شعف مشتری

آقای امیر بوستانی (مدیر عامل شرکت پارس پینووا) به عنوان یکی از بهترین رهبران کسب و کار در منطقه خاور میانه و آسیا انتخاب شدند

ادامه مطلب

پارس پینووا