آدرس : شیراز . زرقان . شهرک صنعتی آب باریک . خیابان شقایق شماره تماس : 2-07132602151 , ارتباط با مشتری :07132602048 و09173854237 فکس : 07132602153 پست الکترونیک : parspinova@gmail.com


پارس پینووا