آدرس : شیراز . زرقان . شهرک صنعتی آب باریک . خیابان شقایق شماره تماس : 07132602151 -07132602152 شماره فکس: 07132602153 فکس : واحد ارتباط با مشتری: 07132602048 پست الکترونیک : parspinova@gmail.com


پارس پینووا