آدرس : شیراز . زرقان . شهرک صنعتی آب باریک . خیابان شقایق شماره تماس : 2-07132602151 , 09173854237 فکس : ارتباط با مشتری:07132602048 پست الکترونیک : parspinova@gmail.com


پارس پینووا