پریفرم 26 گرم دهانه 38

پریفرم 26 گرم با دهانه 38 میلی متری

این محصول با دستاوردهای برتر در تکنولوژی بسته‌بندی و استفاده از مواد اولیه با کیفیت بالا، به شما امکان استفاده در موارد گسترده را می‌دهد.